آموزش

 

آموزش گروه پیشران


آکادمی دارای گرید از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مجوز سازمان فنی حرفه ای و مورد تایید شرکت های معتبر گواهی دهنده بین المللی می باشد. این گروه تا کنون دوره های حضوری و مجازی مختلفی را در کارخانجات و مراکز علمی و دانشگاهی برگزار نموده است. این واحد آماده است که دوره های آموزشی تخصصی را برای سازمان ها و واحد های صنعتی و یا کارخانجات برگزار نماید. عناوین آموزشی این شرکت به شرح جدول ذیل می باشد:

 
[table id=1 /]