CE

استاندارد CE


کشورهای عضو اتحادیه اروپا در راستای ایجاد اروپای واحد و کنترل فروش و گردش آزاد کالاها در این حوزه، اقدام به هماهنگ نمودن استانداردهای ملی و منطقه¬ای خود نمودند و بدین ترتیب علامت CE (یا تاییدیه انطباق محصول در مورد محصولاتی که بدانها CE تعلق نمیگیرد)که نشانگر انطباق محصول با استانداردها، قوانین و مشخصات تعریف شده در اروپای متحد است به عنوان یک سیستم مورد پذیرش قرار گرفت. این نشان جهت حصول اطمینان از کیفیت و ایمنی به سرعت در کلیه کشورها در حال گسترش می¬باشد

هر چند هدف اصلی اخذ علامت استاندارد محصول اتحادیه اروپا ، کسب مجوز ورود آزاد کالای تولیدی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) و منطقه آزاد تجاری اروپا بوده لیکن تاثیر چشمگیر آن در رشد فروش و افزایش اعتبار تولیدگنندگان در بازار داخلی و امکان صادرات به سایر کشورهای مشمول این استاندارد (شامل کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای آسیای میانه از جمله آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، گرجستان، تاجیکستان، ازبکستان، همچنین عراق، ترکیه و حتی آفریقای جنوبی و ...) نیز انکار ناپذیر می¬باشد، به نحوی که تعدد درخواستهای ارائه شده از سوی تولید کنندگان محترم در صنایع گوناگون، طی سالهای گذشته و جاری چندین برابر سالهای گذشته بوده است.