استاندارد دانش بنیان یا دانش نماد

استاندارد دانش بنیان یا دانش نماد :


در سال 1396 به منظور ساماندهی استاندارد و توسعه بازار محصولات دانش بنیان و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در چارچوب بند ۲۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با همکاری معاونت علمی و فناوری و سازمان ملی استاندارد ایران ، استاندارد دانش بنیان یا دانش نماد تهیه و به تصویب شورای عالی استاندارد رسیده است.
با مصوبه شورای عالی استاندارد، صدور گواهی انطباق (COC) یا گواهی محصول (COP) برای محصولات دانش بنیان این امکان را به شرکت های دانش بنیان می‌دهد تا با بهره‌گیری از استانداردهای معتبر بین‌المللی یا کارخانه‌ای از سازمان ملی استاندارد گواهینامه‌ای معتبر را برای تایید محصول خود دریافت کنند که در بیش از ۷۰ کشور دنیا معتبر است.
به موجب تفاهمنامه بین سازمان ملی استاندارد ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ، این امر باعث بهره‌گیری دو چندان از توان تخصصی، علمی و اجرایی طرفین و الزام تجاری سازی و تسهیل ورود محصولات دانش بنیان به بازارهای داخلی و بین‌المللی فراهم گردید.
در خصوص چگونگی اعطای گواهینامه به محصولات دانش بنیان می توان چنین گفت که اگر محصول دانش بنیان منطبق با استاندارد باشد، گواهی انطباق برای محصول صادر می‌شود. اگر محصول منطبق با هیچ استانداردی نباشد، آزمون لازم برای ارزیابی عملکرد و ویژگی‌های مبتنی بر اصول بنیادین استانداردسازی محصول انجام می‌گیرد و گواهی کیفیت محصول صادر می‌شود چنانچه محصول دانش بنیان از طریق کمیته‌های ملی استانداردسازی تبدیل به استاندارد ملی شود ، حداقل در دو سال متوالی مورد آزمون های تصادفی و دوره‌ای قرار خواهد گرفت و شرایط دریافت پروانه دانش نماد را پیدا خواهد نمود. در خصوص تجاری سازی محصولات دانش بنیان با ارایه گواهی‌های استاندارد، می توان چنین پیش بینی نمود که تحقق این امر، بی شک زمینه بازاریابی شبکه شرکت های دانش بنیان را، در داخل و خارج از کشور، تقویت و مهیا خواهد نمود.