هلدینگ پیشران صنعت تهران


هلدینگ پیشران صنعت تهران در سال 1379 به منظور ارائه خدمات مشاوره ای جهت پیاده سازی سیستمهای مدیریتی به شرکت ها و سازمان ها، گروه پیشران سیستم را تاسیس نمود. گروه پیشران سیستم دارای رتبه 1 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جهت مشاوره و پیاده سازی استانداردهای ISO9001، ISO14001 ، OHSAS18001،HACCP ، ISO22000 ، TS29001 و ... دارای تاییدیه از ساپکو و سازه گستر می باشد.


این هلدینگ توانست با هدف افزایش توان مدیریتی سازمان ها و شرکت ها در بازار، خدمات آموزشی را در قالب آکادمی پیشران ارئه نماید شایان ذکر است، اخذ گرید از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از افتخارات این گروه می باشد. از سال 1382 در راستای افزایش بهره وری شرکت ها گروه پیشران بهره ور را تاسیس نموده و از سال 1383 با توجه به نیاز سازمان ها به افزایش توان مالی از طریق استفاده از تسهیلات بانکی، گروه پیشران ایجاد تاسیس گردید. این گروه با گرید الف (بالاترین گرید) از سیستم بانکی در زمینه تهیه طرح های توجیهی فنی، مالی و اقتصادی می باشد. این بخش از سال 1383 موفق به اخذ گرید بانک صنعت و معدن در زمینه تهیه طرح های امکانسنجی جهت ایجاد واحدهای صنعتی جدید یا توسعه واحدهای موجود گردید. مشاوره در زمینه تامین ماشین آلات مناسب، بهبود دانش فنی محصولات تولیدی و طراحی جانمایی صنعتی از دیگر خدمات این گروه می باشد. مشاور متعهد سیستم بانکی کشور، مشاور سازمان گسترش و نوسازی (ایدرو) از دیگر افتخارات این گروه است

 


در ادامه در راستای ارتقای سطح برنامه ریزی استراتژیک

سازمانها و کارخانجات و تعالی سازی آنها

گروه پیشران توسعه راه اندازی شد.