استاندارد HALAL

معرفي اجمالي استاندارد HALAL


مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی(ICRIC) زیر مجموعه اتاق اسلامی(ICCI) از خانواده سازمان کشورهای اسلامی (OIC) در راستای پاسخ به این نیاز در جهان اسلام، به مطالعه و پژوهش در این زمینه پرداخته است و با جمع بندی تجربیات از فعالیت های انجام شده، اقدام به ایجاد نظام نظارتی بر محصولات حلال((Halal Products از جمله غذاهای حلال (Halal Food) و نیز پژوهش، گسترش، اطلاع رسانی و حمایت در این زمینه نموده است.
ICRIC بعنوان عضوی از خانواده سازمان کنفرانس اسلامی، پس از پژوهش و مطالعات فراوان در کشورهای مختلف جهان و ضرورت نیاز مصرف کنندگان مسلمان به غذای حلال، اقدام به ابتکار ایجاد نشان فراگیر "ﺣﻼل"، درمیان تولید کنندگان کشورهای اسلامی نموده است که در این راستا، از مجامع فقهی زیر مجموعه سازمان کنفرانس بین المللی اسلامی و نیز مشترکات فقهی مذاهب اسلامی بهره برده است تا نشان فراگیر "ﺣﻼل"، اطمینان بخش همه مسلمانانی باشد که در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند.
از آنجاکه تا کنون نشان حلال ملی ایران برای صادرات این محصول به کشورهای مختلف بوجود نیامده بود، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بعنوان اتاق اندیشه و راهبری اقتصادی ایران از مرکز تحقیقات اطلاع رسانی اتاق اسلامی (ICRIC) در خواست نمود که بعنوان گام نخست، برای سهیم شدن صادرات محصولات غذایی ایران در بازار 200 میلادی غذای حلال در جهان، روند اعطای نشان فراگیر حلال را با کمک کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران و سایر نهادهای فعال همچون " حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور، اداره استاندارد ، اداره بهداشت، مجمع تقریب مذاهب اسلامی و کمیسیون های کشاورزی، صنعت وصادرات اتاق ایران" در ایران هدایت نماید، لذا برای گام نخست اعطای نشان حلال، برای اولین گروه از صنایع غذایی ایران در نیمه اول دی ماه 86 طی مراسمی در اتاق ایران طراحی گردید.