استاندارد HSE

معرفی اجمالی استاندارد HSE


با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و خطرات بالقوه ای که این بخش از صنایع برای مردم و محیط زیست دارد به منظور جلوگیری از وقوع حوادث و جرایم و به علت حساسیت دولت ها و مردم بر روی مسئله ایمنی و حفظ محیط زیست ، شرکت های نفتی بزرگ اقدام به انتشار آیین کار در زمینه ایمنی و محیط زیست نمودند.
استاندارد HSE ایران بنا به دستور وزیر نفت در سال 1381 بر مبنای استاندارد نفتی شرکت های عضو OGP تدوین شده و در پایان همان سال برای اجرا ابلاغ گردید.وزارت نفت پیاده سازی HSE را جهت کلیه پیمانکاران خود الزام کرده و در مناقصات پیمانکاران باید شواهدی مانند گواهینامه یا نظامنامه HSE در ارتباط با پیاده سازی این الزامات ارائه نماید.
HSE ضمن کاهش هزینه ها و مخاطرات و افزایش ایمنی و فرصت ها ، امکان ممیزی یکپارچه و مطمئن را نیز فراهم می آورد. بدین ترتیب در کنار هم قرار گرفتن این سه مقوله تحت مدیریت یکپارچه ، اثرات سینرژیک و هم افزایی قابل ملاحظه ای بر یکدیگر داشته و نتایج مثبت جمع جبری آن، به مراتب بیشتر از گذشته خواهد بود.

از مزایا و الزامات آیین کار HSE-MS می توان به :

1- شناسایی ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای و جنبه و پیامد های زیست محیطی و کاهش آنها.

2- مدیریت سیتماتیک مسائل زیست محیطی و ایمنی و بهداشت سازمان.

3- کاهش هزینه های ناشی از رخ دادن حوادث و جرائم مربوطه.

4- اثبات تعهد سازمان به رعایت مقررات و قوانین به ذینفعان و دولت.

5- آمادگی جهت واکنش در شرایط اضطراری.

6- مدیریت منابع و انرژی و پسماندها.

7- ایمنی کارکنان و ذینفعان و جلوگیری از بیماری های شغلی.

8- کنترل ریسک سرمایه گذاری.