HACCP

سیستم مدیریت پیشگیرانه ایمنی و سلامت مواد غذایی HACCP


آيا سیستم HACCP را می شناسید؟

سیستم تحلیل مخاطرات و نقاط کنترل بحرانی HACCP، سیستم پیشگیرانه مدیریت ایمنی مواد غذایی است که در تمامی زنجیره تولید و توزیع مواد غذایی از تولید اولیه تا مصرف کننده، قابل استفاده است. HACCP به عنوان موثرترین روش تولید مواد غذایی ایمن و سالم در سطح بین المللی شناخته شده است و ساختاری را فراهم می کند که ارزیابی هدفمند آنچه به شکل نا صحیح انجام می شود و نیازمند کنترل و پایش است را امکان پذیر می سازد تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.

مزایای پیاده سازی HACCP در شرکت های صنایع غذایی چیست؟

1- سهولت در تبادلات تجاری داخلی و خارجی و ایجاد فرصت های تجاری جدید

2- شناسایی و کنترل مخاطرات فرآورده های تولیدی

3- کاهش هزینه های ضایعات و حوادث و ...

4- ایجاد اطمینان در مشتری در زمینه استفاده از غذای ایمن

چه شرکت هایی میتوانند گوهینامه HACCP را دریافت کنند ؟
HACCP در زنجیره تامین مواد غذایی، از تولید مواد خام پس از طی فرآوری و توزیع و در نهایت استفاده توسط مصرف کننده قابل استفاده است. در نتیجه شرکت هایی که در این زمینه فعالیت دارند و حتی شرکت هایی نظیر بسته بندی اولیه مواد غذایی هم میتوانند این گواهینامه را دریافت کنند.

قدم های لازم جهت پیاده سازی HACCP به صورت راحت و کم هزینه چه می باشد؟
قدم اول: انتخاب مشاوران با تجربه و با دانش

قدم دوم: آموزش های لازم قبل از پیاده سازی سیستمHACCP

قدم سوم: تهیه طرح و برنامه اولیه مناسب با همکاری مشاور

قدم آخر: اجرا و پیاده سازی مطابق برنامه های تهیه شده