ISO29001:2010

سيستم مديريت كيفيت ويژه صنعت نفت،گاز،پتروشيمي ISO29001:2010آیا در مورد ISO/TS29001 اطلاعاتی دارید؟

با توجه به پيشرفت سيستمهاي مديريتي و به لحاظ لزوم پرداختن به نيازها و توقعات عوامل دروني و بيروني سازمان ها و جلب رضايت آنان، در طي ساليان اخير شاهد تقسيم بندي و استقلال استانداردهاي مديريتي مي باشيم هرچند ريشه و محتواي اصلي آنها داراي سر منشا يكساني مي باشد، اما بكارگيري بخشهايي از الزامات وتكنيكهاي مورد اشاره در هريك از آنها داراي ابعاد خاص و نكات بسيار مهمي است. با توجه به نقش استراتژيك صنعت نفت وگاز و پتروشيمي در ايران، در طي ساليان اخير بسياري از صنايع مرتبط، جهت راه يابي به بازارهاي جهاني ، اقدام به پياده سازي استانداردهاي مديريت كيفيت و بالاخص ISO29001 نموده اند. بسياري از سازمان هاي پيشرو با پياده سازي استانداردهاي عمومي، جهت بسياري از فعاليتهاي تخصصي و فني خود، در جستجوي الزامات خاصی بوده اند و اكنون اين نيازها در اين سازمان برآورده شده است.
مشخصه فني ISO/TS29001 در تاريخ ژوئن 2003 با همكاري ISO/TC67 موسسه بين المللي استاندارد (ISO) و صنعت بين المللي نفت و گاز و با در نظر گرفتن ويرايش هفتم Q1,API (موسه نفت آمريكا) انتشار يافته است. اين مشخصه فني به طور كاملاً تخصصي براي صنايع نفت، گازو پتروشيمي و با افزودن الزامات فني و تكميلي به الزامات استاندارد مديريت كيفيت ISO9001 تهيه شد.

مزایای پیاده سازی سیستم و اخذ گواهی نامه استاندارد ISO/TS29001 برای شرکت ها چیست؟

1- تسهیل در تبادلات تجاری در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

2- بهبود و تسهیل فعالیت های سازمان

3- متناسب بودن این استاندارد با فعالیت های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

4- بهبود کیفیت محصولات سازمان


استاندارد ISO/TS29001 برای چه شرکت هایی توصیه می شود؟

1- شرکت هایی که در طراحی، توسعه و مونتاژ تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می کنند.

2- سازندگان و تولید کنندگان مواد که در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می کنند.

3- شرکت های خدماتی که در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می کنند.

4- شرکت های تجاری که در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می کنند.


تفاوت بین ISO9001 و ISO/TS29001 چه می باشد؟
استاندارد ISO/TS29001 با افزودن الزامات تکمیلی فنی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به استاندارد ISO9001 در جهت تخصصی نمودن آن اقدام شده است که مهمترین الزامات تکمیلی آن به شرح زیر می باشد:
1- کنترل های اصلی (CF) (در استاندارد ISO/TS29001 ، 17 مورد CF به عنوان الزامات تکمیلی فنی اشاره شده است)
2- عدم انطباق های میدانی
3- الزامات تکمیلی مربوط به بند کنترل سوابق

شرکت هایی که در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می کنند برای اخذ سیستم مدیریت کیفیت بهتر است ابتدا سیستم ISO9001 را پیاده کنند و بعد ISO/TS29001 و یا از ابتدا سیستم ISO/TS29001 را؟ چرا؟
شرکت هایی که در زمینه نفت و گاز فعالیت می کنند بهتر است مستقیماً گواهی ISO/TS29001 را اخذ نمایید. از مزیت های آن می توان موارد ذیل را نام برد.
1- کاهش هزینه پیاده سازی
2- جلوگیری از اتلاف وقت
3- اخذ همزمان دو گواهی نامه ISO/TS29001 و ISO9001 با یک بار ممیزی