همکاران و مشتریان

همکاران


کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی.
کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
صندوق نوآوری و شکوفایی
صندوق نوآوری و شکوفایی
ستاد ویژه نانو
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
کریدور صادرات
کریدور صادرات

سازمان گسترش و نوسازی صنایع
سازمان گسترش و نوسازی صنایع
شرکت شهر سالم تهران
شرکت شهر سالم
سازمان مدیریت صنعتی22

سازمان مدیریت صنعتی
انجمن مشاوران مدیریت
انجمن مشاوران مدیریت

اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی
اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی
سازمان فنی و حرفه ای
سازمان فنی و حرفه ای
سازمان مهندسی آبفا
سازمان مهندسی آبفا
 

مشتریان


شهرداری تهران1
شهردای تهران
سازمان مهندسی و عمران شهر تهران1
سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
سازمان میادین شهرداری تهران.1
سازمان میادین شهرداری تهران
آب و فاضلاب شهری مشهد
تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

پتروشیمی رازی1
شرکت پتروشیمی رازی
شرکت فولاد خوزستان
شرکت فولاد خوزستان
شرکت فولاد جهان آراء اروند
شرکت فولاد جهان آراء اروند
شرکت پتروشیمی آبادان


شرکت پتروشیمی آبادان

نیروگاه-گازی-آبادان
نیروگاه آبادان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خدمات اول مخابرات
خدمات اول مخابرات
گروه شرکت های پگاه

گروه شرکت های پگاه
(پگاه گیلان – پگاه همدان – پگاه شهرکرد – پگاه آذربایجان)

چوپان
شرکت چوپان
گروه شرکت های زمزم
گروه شرکت های زمزم
کترینگ هواپیمایی قشم
کترینگ هواپیمایی قشم
کلوچه نوشین
شرکت نوشین

کلوچه نگین نادری
کلوچه نگین نادری